AMFO2021_NR_NZ

09.05.2021 20:38

AMFO2021 regionálne kolo, NR - čestné uznanie za cyklus "Dospievanie"

- v postupujúcom kole - krajskej prehliadke v NZ získal cyklus taktiež čestné uznanie.

—————

Späť