AMFO2020

25.09.2020 06:00

V celoslovenskej časti AMFO som získal čestné uznanie za cyklus "Denné menu 1-4". Slávnostné vyhodnotenie sa uskutoční 6. novembra 2020 o 17:00 a výstava potrvá do 19. novembra v synagóge v Nitre.

- 2. miesto na krajskej prehliadke AMFO2020 v Nových Zámkoch

- čestné uznanie na regionálnom kole AMFO2020 v Nitre za spomenutý cyklus a vystavená fotografia "industiálna".

> Jedna fotka zo série ako titulná foto katalógu a diplomov regionálneho kola.

 

—————

Späť