AMFO2020

06.08.2020 00:00

- 2. miesto na krajskej prehliadke AMFO2020 v Nových Zámkoch za cyklus "Denné menu 1-4"

- čestné uznanie na regionálnom kole AMFO2020 v Nitre za cyklus " Denné menu 1-4 " a vystavená fotografia "industiálna".

- Jedna fotka zo série ako titulná foto katalógu a diplomov regionálneho kola.

 

—————

Späť